06306849189 Skype: szabados.sandor
Szabados Sándor vagyok okleveles pszichológus. Felnőtt Klinikai- Egészségpszichológiai szakirányon végeztem.
Közel húsz éve dolgozom segítő hivatásúként. Pszichológusként, életvezetési tanácsadást, megoldásközpontú tanácsadást, mentorálást nyújtok a hozzám fordulóknak.

Megoldásközpontú tanácsadás

A megoldásközpontú tanácsadás során a hangsúly a probléma megoldásán van. A tanácsadás az Önnel való közös gondolkodás során történik: kérdésfeltevések, válaszadások, saját és kapcsolati erőforrásainak tudatosítása és kiaknázása segítségével. Mindez közös megoldás építés formájában történik.

Életközép (40-) Krízisei

 • Az öregedés elfogadása
 • Kiégés a házasságban
 • Válás
 • Munkahelyi kiégés
 • Karrier, hivatás váltás
 • Munkahelyváltás

Mentorálás

Odüsszeusz, trójai háborúba indulásakor, fiát, Télemakhoszt és annak nevelését bajtársára, jóbarátjára, Mentor gondjaira bízta. Mentor gyámjaként nevelte, védte és jótanácsokkal látta el az ifjú Télemakhoszt.

Az életszakaszok közül talán a húszas évek azok, amelyek során a fiatal generációnak a legnagyobb szüksége van egy Mentorra a bennük lévő lehetőségek kibontakoztatásához. Bölcs tanácsadóra, atyai jóbarátra, akinek hitelessége, szakmai tudása, élettapasztalata, személyes példamutatása, egyben támogató attitűdje hatékony segítségül és útmutatásul szolgálhat az életszakaszra leginkább jellemző nehézségek leküzdésében, meghaladásában.

Párkapcsolati problémák

 • Szakítás
 • Válás
 • Elköteleződési problémák
 • Visszatérő párkapcsolati probléma minták
 • Konfliktusos párkapcsolat
 • Bántalmazó kapcsolat (verbális, fizikális)
 • Intimitás kerülés/ párkapcsolat tartós hiánya
 • Társfüggőség

Életvezetési nehézségek

Szakterületem minden olyan életvezetési nehézség és krízisben történő segítségnyújtás, amelyek megoldása, feldolgozása meghaladhatta az Ön saját erőforrásait.

Segítségére leszek abban, hogy tudatosítsa azt, hogy hogyan, milyen eszközökkel és milyen eredménnyel próbálta eddig a meglévő problémáját megoldani.

“Azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen az egészen, bármi is legyen az.” – Mark Vonnegut

Munkám során számomra a tanácsadás az együtt gondolkodást jelenti.
Együtt gondolkozom Önnel az aktuális, hozott problémájáról. Arról, hogy miért és hogyan ismétlődik ez az elakadás az Ön életében.

Támogatom abban, hogy megtalálja, és képes legyen alkalmazni azokat a módszereket, amelyekkel a meglévő nehézségei felett visszaszerezheti az irányítást.

Megoldásközpontú tanácsadás

A  fókusz a Mit-en és a Hogy-on és  nem a Miért-en van.

A megoldásközpontú tanácsadás során használt interjúkérdések az Ön problémájáról a személyes és társas, kapcsolati erőforrásaira helyezik át a fókuszt.

A probléma beszédről a megoldás beszédre váltva.

A közös munka során Ön képessé válik

 • az ülések során, a hozott probléma leírására, a korábban homályos, ismeretlen részletek tisztázására
 • a segítő közreműködésével a megoldás beszélgetés használatával jól definiált célok kialakítására
 • a problémamegoldás szempontjából aktiválható személyes és társas erőforrásai tudatosítására (építkezve a saját meglévő erejére és elért sikereire)
 • Az ülés végi visszacsatolás során, az összegyűjtött információk alapján visszajelzést kap Önmagáról, továbbá javaslatokat arra, mit tehet, vagy figyelhet meg a kívánt megoldás érdekében

“Mi lett jobb?” A haladás mérése és megerősítése a további ülések során.